Functioneel
Beheer

  • Continuïteit

  • Structureel onderhoud

  • Error management

gericht op continuïteit

De toegevoegde waarde van functioneel beheer voor uw bedrijf is het verkleinen van de kloof tussen de IT voorziening en uw gebruikers. Wij begrijpen wat er voor nodig is om de continuïteit van uw IT infrastructuur te waarborgen. Functioneel beheer betekent bij Redmap, inzet om het niveau van de informatievoorziening op peil te houden.

functioneel beheer

Structureel onderhoud

Met support management staan wij uw bedrijf bij in het periodiek onderhouden van uw systemen en netwerk. Het onderdeel error management is gericht op het analyseren en verhelpen van incidenten. Samen worden deze ondergebracht in het Service Level Agreement (SLA) waarin uw eisen en onze acties worden vastgelegd, zodat u verzekerd bent van het nodige functioneel beheer van uw IT infrastructuur.

Operationeel Beheer

Het is van groot belang dat informatiesystemen altijd beschikbaar zijn en correct functioneren zodat de ondersteuning aan bedrijfsprocessen door kan blijven gaan. Niet alleen de technische werking, maar ook de functionele werking (zoals van een Microsoft cloud server) speelt een belangrijke rol in de operationele werkomgeving.

Redmap zorgt voor optimale en continu ondersteuning aan gebruikers en diens gebruik van de applicaties en de informatiesystemen.

functioneel beheer